O nama


 

Kompanija BALKAN SUPERALLOYS d.o.o. osnovana je s ciljem da doprinese razvoju zemalja Balkana, kao lider u oblasti proizvodnje  i prodaje legura za zaštitu od trošenja i korozije u vidu:

 

• fuzija - mikrofuzija - centrifugiranja – sinterizacije

• cilindrienih zaštita – udarnih nastavaka – zaštitnih ploea – zaštitnih premaza – zaštitnih traka – cijevi

• materijala za metalizaciju i zavarivanje (šipke - elektrode - žice - prah)

 

Naša kompanija u stanju je za bilo koji mehanieki dio ponuditi doslovno neogranieenu paletu proizvoda i najnaprednija tehnieka rješenja po vrlo povoljnim cijenama.


Dugogodišnje iskustvo osnivaea, menadžmenta i saradnika u svim industrijskim sektorima doprinijelo je da postignemo znaeajan poslovni uspjeh i da nas najveae svjetske industrijske grupe odaberu za svog partnera.

 

Dostupnost, kvalitet proizvoda, pouzdanost usluge i konstantna potraga za novim materijalima i tehnologijama eine temelj filozofije poslovanja BALKAN grupe.